Låt göra en trygg dränering i Stockholm

För att undvika fukt i källaren är det nödvändigt att leda bort vatten runt husgrunden. Ta hjälp med dräneringen i Stockholm för ett bra och hållbart resultat.

För att undvika att vatten tränger in i källaren och huset översvämmas så måste vattnet ledas bort. Alla hus och byggnader har olika förutsättningar beroende på hur markförhållandena ser ut. Oavsett om huset är byggt på en höjd eller ligger i en svacka, så bör du ta hjälp av ett proffs som kan säkerställa att vattenavrinningen är tillräckligt bra för att klara av sådant som ett skyfall eller en vattenläcka. Om huset är byggt på grus eller sand så är det större chans att vattnet rinner undan, än om huset är byggt på lera.

För att en dränering i Stockholm ska bli så bra och effektiv som möjligt så bör man undvika att anlägga rabatter och plantera växter i nära anslutning till husgrunden. Växternas rötter kan krypa in under grunden och binda jorden och därmed försvåra vattenavrinningen. Se även till att alla stuprännor och hängrännor inte är igentäppta, och kontrollera att de effektivt leder vatten långt bort från huset.

Hur fungerar en dränering?

Det första man måste göra är att inspektera grunden och markförhållandena runt huset. Därefter gräver man upp kring huset och gräver ner de ledningar som ska stoppa markvattnet från att få direktkontakt med grunden. Därefter måste man se till att det finns dränerande lager utanför grundmuren för att till sist lägga ett dränerande lager under källargolvet.