Egen energiproduktion med solceller för lantbruk

Den lantbrukare som vill få bättre kontroll över sin gårds kostnader för elektricitet, kan investera i solceller för lantbruk på gårdens tak eller mark. 

Vi har länge utgått ifrån att elektricitet ska produceras vid större anläggningar som kräver stora investeringar. I vårt land har vi kunnat utnyttja våra vattendrag för att generera el vid vattenkraftverk. Och sedan sextio år tillbaka har kärnkraft varit en naturlig del i landets totala mix av energi.

Priser på elektricitet påverkas idag alltmer av globala händelser samtidigt som efterfrågan på el ständigt ökar. Att producera el baserat på fossila bränslen är inte gångbart på lång sikt, eftersom det leder till utsläpp av koldioxid och ger uppvärmning av klotet. Allt detta har lett till att priserna på el fluktuerar från dag till dag och till och med under dygnets timmar.

Egen elproduktion med solceller för lantbruk

En lantbrukare köper in insatsvaror i stor mängd. Det kan handla om utsäde och gödsel för odling av vegetabilier men också el för att driva mjölkmaskiner, anläggningar för utfodring och för belysning. Lantbrukaren råder inte över priset för sina slutprodukter. Priset på mjölk sätts av de större mejerierna och för spannmål finns världsmarknadspriser.

Lantbrukets lönsamhet styrs till en stor del av yttre faktorer som den enskilde bonden inte kan påverka. Men vad kan då en lantbrukare göra för att komma i en bättre sits? De senaste åren har en dramatisk utveckling skett inom teknologin för solceller. Utbytet har ökat och priserna har blivit lägre. Att fånga solljus för elproduktion på ett ladugårdstak är inte längre en utopi. 

Stabilt elpris med solceller för lantbruk 

Du driver sedan lång tid tillbaka ett lantbruksföretag. Dina investeringar i lantbruksmaskiner och fasta anläggningar är betydande. För dina kors välbefinnande har du lösdrift och de kan låta sig bli mjölkade av en robot när det passar dem. Utfodringen och gödselhanteringen är automatiserad. Dessa anläggningar kräver el och en dag får du en faktura från ditt elhandelsbolag som får dig att baxna.

“Jag måste göra något åt mina elkostnader”, tänker du. I en tidning som riktar sig mot jordbrukare har du läst om solceller. Du har också sett att en granne och kollega inom näringen har installerat solpaneler på sina tak. “Har vi verkligen tillräckligt med sol för att en anläggning med solceller ska löna sig?”, frågar du grannen. 

Fördelar med solceller för lantbruk

Din grannes svar är upplyftande. “Jag får ut en stor del av mitt elbehov genom solpanelerna på taket”, säger han. “Den överskottsel som genereras säljer jag till ett elhandelsbolag enligt ett avtal”. “Men får du ut någon el när det är molnigt?”, frågar du. “Solen behöver inte lysa från en klarblå himmel för att anläggningen ska fungera”, berättar grannen. “Och i vintras hjälpte snön till att reflektera ljuset så att panelerna fick ljus”.

Du bestämmer dig för att kontakta ett företag som levererar solceller för lantbruk. Tillsammans med leverantören upprättar du en investeringskalkyl, som ger kort återbetalningstid. Men allt är inte pengar! Att investera i solenergi innebär att ditt företag hjälper till att minska utsläpp av växthusgaser.