Brandisolering kan rädda liv

Hur kan man förhindra att en brand sprider sig? Det är egentligen en betydligt viktigare fråga i händelse av en brand. Ser man till bränder så är det omöjligt att helt förebygga risken för att sådana inträffar. Olyckor och den mänskliga faktorn spelar en stor roll och dessa faktorer kommer alltid att finnas – hur mycket man än arbetar med exempelvis information och förebyggande arbete.

Det man däremot kan göra är att rusta sig själv, sin bostad, fastigheter och byggnader så att de klarar av en eventuell brand på ett bättre sätt. Ett av de bästa sätten att göra detta på är att använda brandisolering.

Genom brandisolering så kan man skapa en byggnad som inte kollapsar vid en brand. Det är tyvärr inte ovanligt att se. Vissa material är robusta, starka och klarar av att bära enorma tyngder – men i samband med höga temperaturer så tappar de bärigheten och med detta så finns också en risk i att en hel byggnad kan falla ihop.

Stål och brandisolering – ett måste

Ser man till exempelvis stål – som är väldigt vanligt förekommande som byggmaterial i svenska byggnader – så är detta det typiska exemplet. Stål klarar egentligen allt och det kommer dessutom med en låg kostnad. Det som stål emellertid inte klarar av är hetta. Redan vid 550 grader så börjar materialet tappa sin styrka och sin bärighet.

Adderar man brandisolering i samband med att man bygger så blir det inte en fullt lika allvarlig faktor – och det är just därför man måste göra detta. Det går även att addera brandisolering till befintliga byggnader och inte bara till nybyggnationer.

Brandtätning och brandisolering ger säkerhet

En annan viktig detalj i säkerheten handlar om brandtätning. För att skapa homogena brandceller så måste man också täta exempelvis rör- och ventilationstrummor som binder samma olika rum, våningsplan och lägenheter i en fastighet.

Brandtätning förhindrar en brand från att sprida sig och köper viktiga minuter som i slutändan räddar liv. Det förebyggande arbetet i samband med byggnationen i form av brandisolering och brandtätning är, helt enkelt, frågor som man måste ta på allvar. Det är skillnaden mellan liv och död i skarpa lägen.