Ventilation är på frammarsch i Stockholm

Ventilation i Stockholm är något man tar på allvar. De flesta vet hur viktigt det är att det finns ventilation i byggnaden. En fungerande sådan ger friska hus.

Säg den fastighetsägare som inte är mån om att det ska vara bra ventilation i byggnaden. Ju bättre ventilationen fungerar, desto bättre mår byggnaden. Med en bra ventilation kan man förebygga skador på både huskropp och de mänskliga kroppar som befinner sig dagligen i husets inre rum och gångar. Men det finns andra anledningar till att man vill ha en bra ventilation.

Vart tredje eller fjärde år, ja ibland till och med vart sjätte, måste man utsätta sin byggnad för en så kallad OVK-besiktning. Om allt då inte är på topp när det gäller ventilationen kan man få betala böter och man får även se till att åtgärda ventilationen efter besiktningen. Så det är bara en fördel om man ser till att ventilationen alltid fungerar som den ska. Då kommer det inget surt efteråt.

Ventilation i Stockholm kontrolleras med en OVK-besiktning

Du kanske undrar vad en OVK-besiktning är för något? Har du aldrig tidigare hört talas om det kan du få lite information här. För det första står bokstäverna i OVK-besiktning för obligatorisk ventilationskontroll. Så då är det lätt att förstå, att när det är obligatoriskt är det något som alla måste underkasta sig. Men vad är det då som händer under själva kontrollen?

Det som görs är att man jämför med hur ventilationen var när huset en gång uppfördes. I samband med att en byggnad är helt ny gör man nämligen mätningar, för att se hur det ligger till med ventilationen. Dessa mätningar ligger sedan till grund för kommande undersökningar av samma byggnad. De görs med olika långa mellanrum beroende på vilken aktivitet som bedrivs i byggnaden.

Ansvar för ventilation och ventilationskontroll i Stockholm

OVK-besiktning är den kontroll som görs regelbundet av varje byggnad. Då kan du som fastighetsägare få en uppfattning om hur det står till med ventilationen i huskroppen. Om du nu tror att det kommer ett papper som talar om att det är dags för en kontroll av din ventilation så tror du helt fel. Det är inte upp till någon myndighet att hålla koll på när det är dags.

Ansvaret att se till att det blir en OVK-kontroll i Stockholm med jämna mellanrum ligger inte på någon annan än den person, eller de, om det är flera, som äger byggnaden. Det går med andra ord inte att komma efteråt och säga att man trodde att man skulle få en påminnelse. Det är viktigt att man sätter sig in i vad det innebär att vara ansvarig när det gäller en återkommande ventilationskontroll.

Ventilation i Stockholm är något för en certifierad kontrollant

Att skaffa en kontrollant för att få en OVK-besiktning genomförd är inte det enda kravet som ligger på ägaren till byggnaden. Det ska dessutom vara certifierade kontrollanter som utför sådana besiktningar av alla de byggnader som finns i Stockholms stad. Det är en regel som inte bara gäller Stockholm utan varenda ställe i hela vårt avlånga land. Det skapar ett friskare Sverige. Tro det, eller ej.

Utan krav på OVK-besiktning skulle kanske många slarva med sin ventilation. Det i sin tur skulle kunna föra med sig att kvaliteten på luften i byggnader kommer att bli allt sämre. Om detta händer kan de som arbetar eller vistas i byggnaden bli sjuka och få skador som gör att de inte kan arbeta så bra. Att ta hand om sitt hus blir på så sätt att ta hand om dem som vistas i det.