Artiklar

Bygga pool – så lyckas du

Drömmer du om att bygga pool? Du är långt ifrån ensam. I spåren av pandemin har begreppet hemester blivit en självklarhet och att bygga pool har blivit en dröm för många villaägare. Under de senaste åren har branschen blivit så het att det till och från varit svårt att få alla beställningar levererade och på plats. Poolen har gått från en våt dröm till en härlig verklighet.

Är det dags för dig att ta steget och börja bygga en pool? Varför inte, men det finns några saker att tänka på innan du sätter igång. Vi tittar närmare på några av dessa:

  • Har du tid? Tänk på att du bygger en pool för framtiden. Det handlar om skötsel och det handlar om att bli lite av en kemist sett till att vattnet hela tiden måste vara friskt, rent och cirkulerande. För många blir detta lite av en chock.
  • Planera allt! Var vill du att poolen ska stå, vem ska ordna med markarbetet, hur stor ska poolen vara och vilken form ska den ha? Tänk även på materialet. Idag ser man att exempelvis glasfiber seglat upp som en favorit, men det finns även betong och varianter av stål att välja. Gå igenom detta innan och ta gärna hjälp med planeringen. Tänk på att placera poolen i ett läge där den ges maximalt med solsken. Att bada i skugga är sällan roligt.
  • Ta hjälp med att bygga pool. Dels så handlar det här om att välja en trygg leverantör och dels så handlar det även om att läsa på. Det finns massor av forum där poolägare delar med sig av alla sina erfarenheter. Hur ska poolen värmas upp – och ska vattnet ligga kvar över vintern? Bocka av de förslag du finner intressanta och gå vidare. Gällande leverantör så är rådet att du söker erfarenhet och ett långsiktigt samarbete. Att bygga pool är en sak – att få hjulen att rulla är en helt annan. Det kommer att dyka upp frågor och små problem längs vägen. Med en erfaren leverantör vid din sida så får du en enklare resa och en mer njutbar framtid.

Rörmokare Stockholm – ta professionell hjälp

Som villaägare så tjänar man på att hela tiden lägga sig i framkant. Genom att underhålla villans alla saker – taket, värmepumpen, husgrunden etc – så får man dels en längre livslängd, men dels även en bättre möjlighet att planera för framtida ingrepp och kostnader. Allt har en begränsad livslängd och genom kontroller och underhåll så kan man också se hur länge någonting håller – och börja bygga upp en buffert för att ta den framtida kostnaden. Akuta problem kostar mer pengar.

En detalj som är svår att kontrollera gäller det som löper på insidan av huskroppen. De rör och ledningar för vatten och avlopp som dagligen används – och väldigt mycket – slits även de ut. Här finns stora problem. Går ett rör sönder så innebär detta nästan alltid en vattenskada och en sådan kostar – som de flesta vet – ganska mycket att korrigera; både sett till pengar och sett till ansträngningar och uppoffringar.

För att hålla bättre kontroll över rör och ledningar så krävs det professionella metoder och där man med fördel kan anlita en rörmokare i Stockholm för uppgiften.

Anlita en rörmokare i Stockholm för en rörinspektion

Det finns olika indikationer som kan tyda på att rör och ledningar inte håller den standard man kan kräva – det kanske luktar, det bubblar i rören och det sker regelbundna stopp i samband med att man duschar och spolar – men det finns definitivt ändå ett värde i att låta en professionell rörmokare i Stockholm genomföra en kontroll även om dessa detaljer inte finns som varningssignaler. I synnerhet om det handlar om ett äldre hus där man är osäker på hur gamla stammarna är – och när de senast blev kontrollerade.

En rörmokare i Stockholm har idag helt andra verktyg för att undersöka stammarna på en villa. Detta sker genom att man för in slangar i huskroppen och där dessa har en kamera fäst i ena änden. Via kameran kan man sedan se hur rören ser ut och göra anteckningar om det krävs åtgärder – och i vilken skala dessa åtgärder måste ske inom. En rörinspektion går fort, den kostar inte mycket pengar och den ger dig som villaägare en bra plattform att utgå från gällande ditt framtida underhålla. Den sparar dig, kort sagt, en massa pengar.

Åtgärder om stammarna inte håller måttet

Om rör- och ledningar skulle visa sig vara i ett dåligt skick så finns det primärt två olika åtgärder att använda sig av. Den ena innebär att en rörmokare i Stockholm och det företag han arbetar åt genomför ett klassiskt stambyte. Där slår man ut väggen till badrummet och byter helt sonika ut alla stammar. Något som kostar pengar och som innebär att du även tvingas renovera badrummet.

Bättre upp är då att genomföra en relining om den möjligheten finns. En relining – och här förenklar vi – innebär att man sprutar in epoxiplast i de befintliga rören och då denna stelnar så får man nya rör som ligger inuti de gamla. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att renovera stammarna snarare än att byta dem. Metoden är relativt ny, men det mesta tyder på att den är väldigt hållbar. Finns den möjligheten så rekommenderas den också.

Tänk på detta inför badrumsrenoveringen

Funderar du på en badrumsrenovering i Stockholm? Du är långt ifrån ensam. Badrummet är tillsammans med köket de rum som står överst på önskelistan då privatpersoner planerar för renoveringar. Båda dessa rum har under senare år kommit att ändra karaktär och ser man till badrummet så är det numera en plats för återhämtning på ett helt annat sätt än tidigare.

Dessutom så ger ett nytt badrum hela bostaden ett lyft. Har man genomfört en badrumsrenovering i Stockholm så har man ett snyggt rum som gärna spiller över till övriga delar av hemmet. Här ska man även nämna det faktum att en både en köks- och en badrumsrenovering innebär en ganska tydlig värdeökning för bostaden och det kan vara skillnaden mellan en blygsam och en rejäl vinst i samband med en försäljning.

Det finns emellertid vissa saker att tänka på vad gäller en badrumsrenovering i Stockholm. Vi tänkte rada upp några av dessa detaljer här nedan i form av punkter som blir lite enklare att följa. Enligt följande:

  • Renovera själv eller ta professionell hjälp? Den mesta handlar naturligtvis om hur pass stora förkunskaper man har. Rent allmänt dock så är en badrumsrenovering i Stockholm något som kräver professionell hjälp i någon mån. El ska dras in, installationer ska genomföras och exempelvis vatten och avlopp kan vara nödvändiga att dra in. Försäkringsbolag ställer krav på ett fackmannamässigt utförande och det är en viktigt detalj i sammanhanget. Om någonting går fel och du själv gjort jobbet så kan det bli ytterst kostsamt sett till detta.
  • Totalentreprenad har fördelar. För en vanlig lekman så är totalentreprenad något som rekommenderas. Genom detta väljer du ett och samma företag för varje del av din badrumsrenovering. Rivning av det gamla, dragning av el, vatten och avlopp, installationer, montering av hyllor, kakling – kort sagt: allt. Fördelen är att jobbet blir effektivare och att du också kommer att få värdefull rådgivning i både praktiska och estetiska frågor. Inte sällan kan de råden komma att spara dig pengar i slutändan sett till exempelvis materialval.
  • Välj rätt företag. Tänk på att ta in offerter från så många företag som möjligt och se till att undersöka dessa noggrant. Finns det certifikat? Är man anslutna till någon branschorganisation? Vilka garantier ger man? Referenser är en annan viktig faktor att tänka på. Ett företag bör ha nöjda kunder att visa upp för dig att kontakta.
  • Tänk på framtiden. En badrumsrenovering bör ske med framtiden i åtanke. Rådet är att man håller det mer klassiskt och tidlöst om man planerar att exempelvis sälja bostaden i framtiden. En annan detalj inom detta gäller miljö och klimat. Idag finns det snålspolande duschar och toaletter som både är funktionella och pengasparande på samma gång.

Betonghåltagning Stockholm – värde i att ta hjälp

Planerar du för att sätta in nya, större fönster i ditt hus i Stockholm? Vill du få en balkong till villan eller kanske förankra den uteplats du byggt i väggen? Har du långtgående planer på att skapa ett nytt badrum eller funderar du på att riva ut en vägg och öppna upp bostaden? Oavsett vilket så kommer det att krävas en betonghåltagning i Stockholm och det är ett projekt som är betydligt mer krävande än många tänker sig. 

Snålhet kan kosta mycket pengar och vad gäller en betonghåltagning så finns tyvärr många exempel på detta. Privatpersoner räknar på ett jobb och inser att det finns pengar att spara vid håltagningen. Istället för att anlita ett professionellt företag så hyr man de maskiner som krävs för en betonghåltagning och sätter igång. Det kan gå – men allt som oftast så slutat det i ett rent fiasko. Man gör fel som visar sig bli svåra att korrigera och hela projektet blir därmed försenat. Det gör att kostnaderna stiger ganska rejält. Man har kanske anlitat ett företag som står redo att börja jobba, men som – på grund av felen vid betonghåltagning – inte kan komma igång. 

Det blir i slutändan höga kostnader och de pengar man tänkt sig att spara försvinner ganska snabbt. Inte sällan så ser man även att privatpersoner kör sönder de maskiner man hyrt och att man därigenom också tvingas till att betala även för detta. Maskinerna kräver kunskap och exempelvis överhettning är inte en ovanlig orsak till att de går sönder. Allt detta bör man ha i åtanke då det kommer till betonghåltagning: den professionella hjälpen gör skillnad! 

Hitta rätt företag för din betonghåltagning i Stockholm 

Därmed dock inte sagt att alla företag inom betonghåltagning i Stockholm är att lita på. Tyvärr ser man en ytterst varierande kvalitet och detta innebär att man också som privatperson – eller som exempelvis BRF eller fastighetsägare – måste vara noggrann med valet av partner. En sak att kontrollera gäller maskiner. Vilken typ av maskinpark har man? Moderna maskiner ger bättre effekt och du bör således säkerställa detta. Utbildning och certifiering är även det givna faktorer att bocka av. En annan detalj gäller garantier. Vad händer om någonting visar sig bli fel? Tar företaget ansvar för detta? Se till att detta tydligt framgår i avtalet som skrivs. 

Referenser är att bra sätt att skapa en bild av företaget. Var har man tidigare arbetat, finns det några projekt som liknar ditt att visa upp och kan du i så fall få nummer till dessa kunder? Att ringa tidigare kunder är viktigt då man genom detta också kan se vad man har att vänta sig. Finns det inga referenser så bör man dra öronen åt sig. Hur kan det komma sig? Vi skulle definitivt avråda dig från att gå vidare med ett sådant företag inom betonghåltagning i Stockholm. Man bör även se till förmågan att samarbeta: håltagning utgör startskottet för andra företag och detta innebär att det måste finnas en kommunikation mellan dessa.

Trädfällning i Nacka för bättre utsikt

Ibland kan man behöva röja lite i trädgården för att få bättre utsikt och mer kvällssol. Då kan man anlita någon för trädfällning i Nacka. Att fälla träd kräver expertis och noggrannhet.

Att vara omgiven av skog och härligt vacker natur är ju alltid trevligt. Men när den skogen börjar bli alldeles för vildvuxen så att man inte ser utsikten eller får avnjuta någon kvällssol, ja då kanske det är dags att rensa lite i trädgården. Mycket i trädgården kan man rensa och röja på egen hand. Men en del saker, såsom att fälla träd, behöver man anlita experthjälp till. Behöver ni fälla träd i er trädgård så ska ni kontakta någon som håller på med trädfällning i Nacka. Det krävs noggrannhet och kunskap för att veta hur man fäller ett träd på bästa sätt.

Fälla träd av olika anledningar

Att man tar ned ett träd behöver inte nödvändigtvis handla om att man vill åt utsikten eller solen om kvällarna. Det kan också krävas att man fäller trädet på grund av andra saker. Det kan vara så att trädet är dåligt på något vis, eller är sjukt. Om ett träd har fått någon sjukdom som gör att det inte mår bra eller klarar av att växa som det ska, ja då får man göra en trädfällning. De som arbetar med att fälla träd vet hur det ska göras med tanke på både människor och andra träd som befinner sig runt omkring. Anlita en expert när ni behöver fälla träd.

Låt göra en trygg dränering i Stockholm

För att undvika fukt i källaren är det nödvändigt att leda bort vatten runt husgrunden. Ta hjälp med dräneringen i Stockholm för ett bra och hållbart resultat.

För att undvika att vatten tränger in i källaren och huset översvämmas så måste vattnet ledas bort. Alla hus och byggnader har olika förutsättningar beroende på hur markförhållandena ser ut. Oavsett om huset är byggt på en höjd eller ligger i en svacka, så bör du ta hjälp av ett proffs som kan säkerställa att vattenavrinningen är tillräckligt bra för att klara av sådant som ett skyfall eller en vattenläcka. Om huset är byggt på grus eller sand så är det större chans att vattnet rinner undan, än om huset är byggt på lera.

För att en dränering i Stockholm ska bli så bra och effektiv som möjligt så bör man undvika att anlägga rabatter och plantera växter i nära anslutning till husgrunden. Växternas rötter kan krypa in under grunden och binda jorden och därmed försvåra vattenavrinningen. Se även till att alla stuprännor och hängrännor inte är igentäppta, och kontrollera att de effektivt leder vatten långt bort från huset.

Hur fungerar en dränering?

Det första man måste göra är att inspektera grunden och markförhållandena runt huset. Därefter gräver man upp kring huset och gräver ner de ledningar som ska stoppa markvattnet från att få direktkontakt med grunden. Därefter måste man se till att det finns dränerande lager utanför grundmuren för att till sist lägga ett dränerande lager under källargolvet.

Trädfällning på Värmdö med kvalitet

För den som bor i en äldre villa består tillvaron av både glädjeämnen och utmaningar. Tomten, t ex. träd, har som allt annat en begränsad livslängd och sedan behövs trädfällning på Värmdö.

Den idealiska tomten har inte ett utseende utan många. Vissa föredrar gräsmattor, släta och gröna som golfbanor, medan andra gärna ser något som mest liknar urskogen. Det finns rabattfans och det finns månskensbönder. Och ingen har fel.

Den gemensamma nämnaren då? Jo, att sköta tomten. Att hålla den i skick och se till att den fortsätter vara drömtomten med alla de tillbehör man önskar. Lekpark, gräsmatta, grönsaksodling, blomsterprakt, blåbärsskog eller äppelodling. Din tomt, ditt val. Vad du måste göra är att hålla ett öga på dina träd.

Trädfällning för säkerheten

När träd blir gamla eller sjuka kan de bli en fara för människor och djur. Sedan kvittar det om det är finaste plommonträdet eller en rödgran. Träd är, för amatören, förvånansvärt tunga och även en rätt anspråkslös gren kan göra stor skada. Har det blåst hårt kan det vara smart att göra en inspektionsrunda för att kontrollera säkerheten.

Konstaterar man skador är det tid att boka trädfällning på Värmdö. Ibland räcker det med att kapa en gren men ibland måste hela träd tas bort. Givetvis är detta ett jobb för proffs. Att göra korrekta bedömningar om fallriktningen, att ha rätt redskap, att kvista, kapa och transportera bort, är inte arbeten som är lämpliga för den oerfarna på grund av skaderisken. Kontakta en arborist för bedömning och åtgärd.

Vem behöver brandskydd?

Alla som har ansvar för befintliga hus eller byggnadsprojekt behöver brandskydd till sina fastigheter. Bäst hjälp får du hos en aktör som gör både förebyggande och aktivt brandskydd.

Att se till att du har ett väl fungerande brandskydd i den fastighet du äger och alltså har ansvar för är en otroligt viktig sak. Även om din budget är tight är det inte på denna post du ska spara in. Tvärtom kan det stå dig mycket dyrt om olyckan är framme och brandskyddet inte finns på plats. En stor brand kan få enorma ekonomiska konsekvenser, för att inte tala om den fara för liv och lem det innebär för de människor som vistas i eller i närheten av byggnaden.

Vad innebär förebyggande och aktivt brandskydd?

Förebyggande brandskydd innefattar alla de åtgärder du vidtar innan branden är ett faktum. Detta kallas även passivt brandskydd. Det kan innebära att inventera huset för att fastställa hur brandsäker din byggnad är i nuläget. Andra åtgärder är brandsektionering, brandisolering, brandskyddsmålning och brandtätning.

I begreppet aktivt brandskydd ingår allt det som behöver finnas på plats för att minimera skadeverkan från en aktiv brand. Det kan gälla saker som släckutrustning, nödskyltar, nödbelysning, brand- och rökgardiner, rökluckor och branddörrstängning. Du som vet med dig att din byggnad på något sätt brister i brandskydd bör kontakta en firma som sysslar med brandskyddsteknik omgående. De kan hjälpa dig både identifiera dina behov och få en helhetslösning på plats för att säkra tillvaron både för din fastighet och de som arbetar eller bor i huset. Läs mer om brandskydd på denna webbsida: https://www.brandskydd.nu/

När olyckan är framme – ring en rörmokare i Göteborg

Barnet som inte får nog av bus har lyckats med att göra stopp i toaletten med diverse leksaker och annat. Ni behöver kontakta en rörmokare i Göteborg som får komma och ta hand om det åt er.

För femhundraelfte gången i rad har minsta barnet stoppat toaletten full med saker som absolut inte hör hemma där. Det har varit lite av ett återkommande problem för er på sistone. Det åker ned både strumpor, leksaker och alldeles för mycket toalettpapper ned i holken som sedan gör att det blir stopp. Otaliga gånger har ni tjatat och gnatat på barnet om att detta inte är okej, men det finns för mycket bus i den lilla kroppen. Ofta har ni lyckats klara ut problemet själva, men den här gången är stoppet så stort att ni inte klarar av att reda ut det på egen hand. Ni behöver ringa någon som kan hjälpa er.

Rörmokaren kommer

Ni kontaktar en rörmokare i Göteborg som får komma och ta hand om det. Han kommer redan samma dag. Antagligen hörde han i telefonen hur uppgivna ni lät när ni ringde. Han arbetar i badrummet en stund och kommer sedan ut för att tala om att han behöver använda stora sugen. Det sitter för långt ned och han kommer inte åt med verktygen. Ska ni behöva tejpa igen locket för att slippa dessa problem? Efter en halvtimme är toaletten spolad och rörmokaren åker därifrån. Nu ska ni bara ordna så att detta inte händer igen. Och igen.

Det största jobbet i er karriär

Ni ska snart börja med bygget kring en väldigt stor byggnad. Men ni kommer att behöva lite hjälp av andra aktörer också. Ni kan inte göra allting själva, hur mycket eller gärna ni än vill.

Den nya stora byggnaden som du och dina kompanjoner planerar att sätta igång med under hösten kommer bli någonting av det bästa ni någonsin har gjort tillsammans. Ni har arbetat tillsammans som kollegor under ett par år nu. Ni arbetar inom byggbranschen och har under de senaste två åren lyckats landa väldigt stora och rejäla jobb på ert bord. Nu ska ni bygga ett väldigt stort hus till en av era kunder. Ni kommer tjäna väldigt bra på det också. Men framförallt så kommer det bli ett väldigt kul jobb som ni alla har sett fram emot under väldigt lång tid nu.

Ni behöver hjälp med bygget

Ni kommer dock inte klara av att utföra allting kring projektet själva. Ni kommer att behöva hjälp med själva stommen och stålkonstruktionen som huset ska byggas kring. Ni behöver ta hjälp av en firma som arbetar med byggnadssmide i Stockholm för att kunna ro det här bygget i hamn. Men det är nog inga konstigheter. Den ena av er känner någon som känner någon annan, som kan komma och hjälpa er med det. Ni verkligen känner att det här är ert hjärtebarn. Det största jobbet ni någonsin har gjort tillsammans. Och snart är det på gång. Ni kunde inte vara mer förväntansfulla.