Vem behöver brandskydd?

Alla som har ansvar för befintliga hus eller byggnadsprojekt behöver brandskydd till sina fastigheter. Bäst hjälp får du hos en aktör som gör både förebyggande och aktivt brandskydd.

Att se till att du har ett väl fungerande brandskydd i den fastighet du äger och alltså har ansvar för är en otroligt viktig sak. Även om din budget är tight är det inte på denna post du ska spara in. Tvärtom kan det stå dig mycket dyrt om olyckan är framme och brandskyddet inte finns på plats. En stor brand kan få enorma ekonomiska konsekvenser, för att inte tala om den fara för liv och lem det innebär för de människor som vistas i eller i närheten av byggnaden.

Vad innebär förebyggande och aktivt brandskydd?

Förebyggande brandskydd innefattar alla de åtgärder du vidtar innan branden är ett faktum. Detta kallas även passivt brandskydd. Det kan innebära att inventera huset för att fastställa hur brandsäker din byggnad är i nuläget. Andra åtgärder är brandsektionering, brandisolering, brandskyddsmålning och brandtätning.

I begreppet aktivt brandskydd ingår allt det som behöver finnas på plats för att minimera skadeverkan från en aktiv brand. Det kan gälla saker som släckutrustning, nödskyltar, nödbelysning, brand- och rökgardiner, rökluckor och branddörrstängning. Du som vet med dig att din byggnad på något sätt brister i brandskydd bör kontakta en firma som sysslar med brandskyddsteknik omgående. De kan hjälpa dig både identifiera dina behov och få en helhetslösning på plats för att säkra tillvaron både för din fastighet och de som arbetar eller bor i huset. Läs mer om brandskydd på denna webbsida: https://www.brandskydd.nu/