Tänk på detta inför badrumsrenoveringen

Funderar du på en badrumsrenovering i Stockholm? Du är långt ifrån ensam. Badrummet är tillsammans med köket de rum som står överst på önskelistan då privatpersoner planerar för renoveringar. Båda dessa rum har under senare år kommit att ändra karaktär och ser man till badrummet så är det numera en plats för återhämtning på ett helt annat sätt än tidigare.

Dessutom så ger ett nytt badrum hela bostaden ett lyft. Har man genomfört en badrumsrenovering i Stockholm så har man ett snyggt rum som gärna spiller över till övriga delar av hemmet. Här ska man även nämna det faktum att en både en köks- och en badrumsrenovering innebär en ganska tydlig värdeökning för bostaden och det kan vara skillnaden mellan en blygsam och en rejäl vinst i samband med en försäljning.

Det finns emellertid vissa saker att tänka på vad gäller en badrumsrenovering i Stockholm. Vi tänkte rada upp några av dessa detaljer här nedan i form av punkter som blir lite enklare att följa. Enligt följande:

  • Renovera själv eller ta professionell hjälp? Den mesta handlar naturligtvis om hur pass stora förkunskaper man har. Rent allmänt dock så är en badrumsrenovering i Stockholm något som kräver professionell hjälp i någon mån. El ska dras in, installationer ska genomföras och exempelvis vatten och avlopp kan vara nödvändiga att dra in. Försäkringsbolag ställer krav på ett fackmannamässigt utförande och det är en viktigt detalj i sammanhanget. Om någonting går fel och du själv gjort jobbet så kan det bli ytterst kostsamt sett till detta.
  • Totalentreprenad har fördelar. För en vanlig lekman så är totalentreprenad något som rekommenderas. Genom detta väljer du ett och samma företag för varje del av din badrumsrenovering. Rivning av det gamla, dragning av el, vatten och avlopp, installationer, montering av hyllor, kakling – kort sagt: allt. Fördelen är att jobbet blir effektivare och att du också kommer att få värdefull rådgivning i både praktiska och estetiska frågor. Inte sällan kan de råden komma att spara dig pengar i slutändan sett till exempelvis materialval.
  • Välj rätt företag. Tänk på att ta in offerter från så många företag som möjligt och se till att undersöka dessa noggrant. Finns det certifikat? Är man anslutna till någon branschorganisation? Vilka garantier ger man? Referenser är en annan viktig faktor att tänka på. Ett företag bör ha nöjda kunder att visa upp för dig att kontakta.
  • Tänk på framtiden. En badrumsrenovering bör ske med framtiden i åtanke. Rådet är att man håller det mer klassiskt och tidlöst om man planerar att exempelvis sälja bostaden i framtiden. En annan detalj inom detta gäller miljö och klimat. Idag finns det snålspolande duschar och toaletter som både är funktionella och pengasparande på samma gång.