Attefallshus Stockholm – är du intresserad? 

Har du en villa i Stockholm så har du också en tomt som kan användas för en hel del intressanta byggnationer. Ett typexempel på en sådan handlar om att bygga attefallshus i Stockholm. Att bygga attefallshus i Stockholm kan vara enormt fördelaktigt för dig som villaägare. 

Dels så handlar det om att du kan bygga ett sådant för din egen skull och exempelvis använda det som ett hemmakontor, som ett fristående garage, som ett extra – stort – rum för dina barn att använda – och dels så kan du också dra ekonomisk nytta av det. Det senare innebär att du drar in vatten, el, avlopp och kök och sedan hyr ut det. 

Underlättar bostadskrisen i Stockholm 

Det var också en av anledningarna till att attefallshuset såg dagens ljus. Det är exempelvis döpt efter Stefan Attefall – dåvarande bostadsminister – som ville förenkla byggreglerna och möjliggöra för privata villaägare att hyra ut till personer som saknade tryggheten som en bostad innebär. I synnerhet har detta underlättat i Stockholm där man, genom att bygga attefallshus, kunnat skapa en bättre balans på bostadsmarknaden. 

Attefallshus Stockholm – tips och råd

Oavsett syfte: har du en möjlighet att bygga attefallshus i Stockholm så är det något att ta tillvara på. Här nedan följer några snabba puckar om denna typ av byggnation: 

  • 30 kvm. Ett attefallshus kan byggas i maximalt 30 kvm och med en nockhöjd på 4 meter. Du får bygga som närmast 4.5 meter från dina grannar. Närmare än så? Då måste du ha deras godkännande. 
  • Komplement. Du kan inte bygga ett attefallshus på en tomt där inget befintligt hus finns. Ett attefallshus är en komplementbostad. Det innebär att du exempelvis inte kan bygga det – med samma regler – om du vill ha ett fritidshus. 
  • Inget bygglov. Reglerna som är fördelaktiga med ett attefallshus handlar uteslutande om det inte krävs ett bygglov. Du kan bygga ett attefallshus i Stockholm genom att söka – och erhålla – ett startbesked. Vilket är både billigare och smidigare än vad en process kring bygglov är.