Asbestsanering av fastigheter i Stockholm

Ska ni renovera ert hus men har upptäckt att det finns cancerframkallande asbest? Ta hjälp av ett rivningsföretag som är experter på asbestsanering i Stockholm.

Asbest användes flitigt i olika byggnadsmaterial ända fram till mitten av sjuttiotalet då man kom på att det var cancerframkallande för de som arbetade med det. Har man en äldre fastighet som inte tidigare har renoverats kan det finnas asbest både under plastmattor och kakel men också i isoleringen och på andra ställen.

Är man osäker på om det finns asbest i huset kan man kanske fråga en granne som redan har renoverat. Man kan även konsultera ett företag som är experter på sanering av asbest. De har kunskapen och vet i vilka olika byggmaterial man förr i tiden använde asbest. De kan också ta prover på material för att se om de innehåller farliga ämnen.

Viktigt att tänka på vid asbestsanering

Ska man renovera en fastighet och vill ha hjälp med asbestsanering i Stockholm ska man anlita ett företag som får utföra rivningsarbeten och som är certifierade. Det är viktigt för att säkerställa att saneringen utförs på ett säkert sätt både för omgivningen och för de som utför saneringen. Asbest är egentligen inte farligt så länge man inte rör det.

När man börjar riva byggmaterial som innehåller asbest frigörs små, små partiklar av asbest som är farliga att inandas. Därför måste de som utför saneringen ha särskilda skyddskläder och andningsmasker på sig. Man måste även kapsla in rummet där det finns asbest för att förhindra att de små partiklarna sprider sig.