Pålning möjliggör byggen på instabil mark

I samband med en planerad byggnation så är marken stabilitet en avgörande faktor att ta hänsyn till. Är marken stabil så har man en lättare väg mot en grundläggning. Skulle det däremot handla om lös mark, om lera eller om sandig jord så måste man anpassa tekniken för grundläggning och använda sig av pålning som ett första steg för att kunna bygga exempelvis en villa som står stadigt och stabilt även långt in i framtiden. 

Pålning är en beprövad teknik som används vid såväl mindre projekt som större sådana – exempelvis vid byggnad av större fastigheter och vid infrastruktur som järnvägar. Sverige är ett land med olika förutsättningar vad gäller geologi. Genom pålning kan man bygga stabila konstruktioner oavsett vilken jord och mark det handlar om.

 Pålning minimerar risken för exempelvis sättningar och för att en konstruktion ska sjunka. Det handlar om ett effektivt sätt att undvika höga kostnader. Att reparera ett hus som satt sig kostar en massa pengar, samtidigt som det också innebär ett tidskrävande projekt. 

Jämför kostnaden för pålning innan 

Planerar du att bygga någonting på en mark som saknar optimala förhållanden så kommer du alltså också förmodligen att behöva genomföra en pålning för att få en stabil och trygg grund att vila byggnaden på. 

Vårt råd är att vila lite på hanen i denna fråga. Undersök företagen innan du går vidare. Kostnaden kan variera ganska rejält – och det gäller även för vilken typ av pålning man tänkt sig att göra. Ett bra tips är att alltid ta in flera offerter och att du i samband med detta även undersöker företagen lite närmare. 

Vi skulle säga att två saker kan trumfa ett lågt pris: erfarenhet och referenser. En mer erfaren firma har kunskap i att genomföra en effektiv och stabil pålning där rätt metod används i förhållande till den mark du ska bygga på. Referenser är viktiga för att verifiera kvaliteten. Hur många nöjda kunder har man?