En geotekniker kan hjälpa till med innovativa miljövänliga lösningar

En geotekniker hittar inte bara den bästa platsen för huset utan kan även hjälpa till med innovativa lösningar. På så vis får man bättre ekonomi i bygget.

Det kan vara bra att blanda in geoteknikern redan på ritningsstadiet av villan. Detta eftersom en geotekniker inte bara jobbar med att hitta den mest stabila platsen för placeringen av huset. En geotekniker tittar även på naturen runt omkring för att hitta andra innovativa lösningar för huset. 

Det kan exempelvis vara att få ner energikostnaderna genom att lägga ett grönt tak och anlägga en väggodling. Samtidigt gör man något gott för miljön. En geotekniker utgår alltid från platsen och börjar med att analysera jorden och berggrunden men tittar även på fuktigheten i marken. I geoteknikerns arbete ingår även att titta på hur klimatförändringar kan påverka marken i framtiden.

Viktigt att välja en erfaren geotekniker

Vill man anlita en geotekniker likt geoteknikerna.se kan man inte bara se till arvodet utan man måste även titta på referenser och vilka andra projekt som företaget har arbetat med. Då det hela tiden kommer ny kunskap och nya material gäller det att också välja en firma som regelbundet vidareutbildar sina geotekniker.

Det är viktigt att man tar hjälp av en jurist och skriver ett tydligt avtal med den geotekniska firma man väljer att samarbeta med. Detta ska vara så detaljerat som möjligt och innehålla allt det man har kommit överens om. På så vis tydliggör man vilka förväntningar som finns och man kan undvika tråkiga missförstånd.